Beeldende kunst in Ziekenhuis Rijnstate
64 pagina’s
16 x 24 cm